MB

Klinisch Verpleegkundig Opleider Intensive Care

Astrid is boven alles een ‘energiegever’.
Als je aan een volgende stap in je loopbaan toe bent is ze in staat om je latente mogelijkheden tot bloei te laten komen.
Heel verrassend.
Bijzonder effectief.